2 SLICE RETRO TOASTER | ETO102_CS4

2 SLICE RETRO TOASTER

SKU: ETO102_CS4

SKU: ETO102-BLACK_CS4 (UPC: 058465813451)

SKU: ETO102-RED_CS4 (UPC: 058465813475)

SKU: ETO102-WHITE_CS4 (UPC: 058465813468)